Petit Dru. En el glaciar «Nant Blanc»

En el graciar Nant Blanc