Petit Dru. En el glaciar “Nant Blanc”

En el graciar Nant Blanc